Sobre aquest E-book

El material en aquest e-book està dirigit a persones de totes les edats que estiguen interessades en les ones gravitacionals i en les idees que hi ha darrere dels detectors que les busquen. Va ser escrit i dissenyat pel Grupo de Ondas Gravitacionales a Birmingham, per a ser utilitzat inicialment en una exhibició del festival de la ciència britànic del 2010. L'e-book complementa al nostre joc d'ordinador Space Time Quest.

Les activitats d'investigació del grup de Birmingham van des de simulacions i experiments de laboratori per als detectors d'ones gravitacionals presents i futurs, fins a l'astronomia d'ones gravitacionals, que és l'estudi de l'univers fent servir ones gravitacionals.

Les contribucions al text de l'e-book han sigut realitzades per Ludovic Carbone, Andreas Freise, Paul Fulda, Deepali Lodhia, Chiara Mingarelli, Rory Smith i Lucy Whalley.

La traducció al català ha sigut realitzada per Joan Stela per al Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Ministeri Espanyol d'Economia i Competitivitat.

Membres del Grup d'Ones Gravitacionals a Birmingham, 2010

Membres del Grup d'Ones Gravitacionals a Birmingham, 2010. Crèdits: Andreas Freise

Llicència

Creative Commons License
El text en aquest e-book està baix una llicència Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License.

Les imatges i les animacions interactives incloses en el text han sigut preses d'altres llocs i estan cobertes per altres llicències.